Román-magyar jogi szótár feldolgozásán dolgozunk
2010. április 1.

A körülbelül 3500 szócikket tartalmazó, egyedi, korszerű és folyamatosan aktualizált szótár nem csak fordítja, hanem magyarázza is a román jogi terminusokat, ami miatt nem csak a jogászok vagy szakfordítók, hanem a nagyközönség számára is hasznos eszköz lehet.

A szótár felelős szerkesztője Dr. Veress Emőd , ügyvéd, egyetemi adjunktus. A szerkesztő bizottság tagjai szakterületek szerint:

Dr. Sztanyiczki Szilárd , ügyvéd: polgári jog
Kokoly Zsolt , egyetemi adjunktus, PhD hallgató: európai jog, polgári jog
Czika Tihamér , PhD hallgató: kisebbségi jog, nemzetközi közjog
Dr. Fábián Gyula , ügyész, egyetemi docens: büntetőjog, büntető eljárásjog, európai jog
Dr. Veress Emőd , ügyvéd, egyetemi adjunktus: kereskedelmi jog, polgári eljárásjog
Dr. Varga Attila , parlamenti képviselő: alkotmányjog, közigazgatási jog
Vallasek Magdolna , munkajog, társadalombiztosítási jog

A szótár május végétől lesz elérhető.

Részlet a szótárból:

abandonarea bunurilor ereditare – a hagyatéki javak átengedése/elhagyása: Azon örökös törvényes joga, aki az örökséget leltárkedvezménnyel fogadta el, arra vonatkozóan, hogy a hagyaték összes vagyontárgyát átadja az hagyatéki hitelezőknek és hagyományosainak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az illető vagyontárgyak kezelése vagy felszámolása túlságosan megterhelő lenne számára.
abandonarea fondului aservit – a szolgáló telek átengedése: Az a törvényes lehetőség, amellyel a szolgáló telek tulajdonosa élhet, amennyiben úgy dönt, hogy az uralgó telek tulajdonosának rendelkezésére bocsátja telkét, hogy ilymódon megszabadulhasson a szolgalomtól.
abandonarea imobilului ipotecat – a jelzáloggal terhelt ingatlanról való lemondás: A harmadik személy, aki egy jelzáloggal terhelt ingatlan birtokába még a zálog létrejötte utáni és a teljesítésének megkezdése előtti időszakban jutott, rendelkezik azzal a törvényes lehetőséggel, hogy lemondjon róla vagy átengedje azt a hitelező rendelkezésére, hogy ez utóbbi az ő részvétele nélkül eladásra bocsássa.B2B - a transindex vállalati blogja, hogy tudjuk, hogy tudod Kontakt Szakmai partnereink RSS